selen_su_logo
türkçe Arabic English
bayilik
Kalite Güvence

Suyumuz her gün konusunda uzman mesul müdürümüz tarafından fabrikamızdaki laboratuvarda kontrol edilir ve Sağlık Müdürlüğü onaylı defterimizde kayıt altına alınır.

Ek olarak ayda bir kez İstanbul Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğünce veya Bartın İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce kontrol edilmektedir.

Ayrıca yılda bir kez de Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi  Başkanlığı Müdürlüğünde kapsamlı analizleri yapılmaktadır.

Aşağıda ilgili kurumlardan alınmış analiz sonuçlarının PDF dökümanı bulunmaktadır. Belgelerin büyük hallerini selensu@selensu.com.tr adresinden talep edebilirsiniz.
Türk Akredidasyon
Kurumu
Refik Saydam
Hıfzısıhha Merkezi 1
Refik Saydam
Hıfzısıhha Merkezi 2
Kaynak Suyu Ruhsatına
Esas Analiz Sertifikası
Kaynak Suyu
Analiz Raporu 1
Kaynak Suyu
Analiz Raporu 2
Trityum Deney
Sonuç Raporu
Alfa Beta Deney
Sonuç Raporu
selen_su
Anasayfa - Selen Su İletişim Bayilik Ön Koşulları